Hydro-Mix XT

Hydro-MIX-XT, sonda do pomiaru wilgotności materiałów organicznych

Do pomiaru wilgotności w ziarnie, paszy dla zwierząt, orzechach i innych materiałach organicznych i rolniczych.

Subcategories

HMXT01 - sonda Hydro-Mix XT

16 500,00 zł netto
Sonda do pomiaru wilgotności w ziarnie, paszy dla zwierząt, orzechach i innych materiałach organicznych i rolniczych. Producent: Hydronix