STC-9401 - Timer-Licznik-Tachometr
 • STC-9401 - Timer-Licznik-Tachometr
 • STC-9401 - Timer-Licznik-Tachometr
 • STC-9401 - Timer-Licznik-Tachometr
 • STC-9401 - Timer-Licznik-Tachometr
 • STC-9401 - Timer-Licznik-Tachometr
 • STC-9401 - Timer-Licznik-Tachometr

STC-9401 - Timer-Licznik-Tachometr

400,00 zł
cena netto
STC-9401

Urządzenie uniwersalne STC-9401: TIMER / LICZNIK / TACHOMETR. Produkt polski.  Dwa wyjścia przekaźnikowe. Zasilanie 230V AC lub 10-30VDC. 

Ilość

Opis

Urządzenie STC-9401 posiada trzy tryby pracy. Może pracować jako liczniki, timer lub tachometr. Tryb pracy jest konfigurowalny przez wbudowane menu za pomocą 4 przycisków.
Posiada 2 wyświetlacze 6 cyfrowe. Górny wyświetlacz (czerwony) służy do wyświetlania aktualnej wartości, a dolny (zielony) wyświetla nastawy. Dodatkowo kontrolki informują nas o stanie wyjść i wskazują, który nastaw jest wyświetlany.
Obudowa jest przystosowana do zabudowy panelowej w standardzie 1/8 DIN 43700 (92mm x 45mm).

Główne cechy

 • Zasilanie: AC 230V 50Hz 6VA lub DC 10-30V 6W
 • 3 tryby prac do wyboru: licznik, timer, tachometr
 • 8 trybów pracy dla licznika (w każdym trybie wybór zliczania: góra, dół, góra/dół), skalowanie wskazania (np. pomiar długości), współpraca z enkoderem
 • 11 trybów pracy dla timera
 • 4 tryby pracy dla tachometru
 • 2 wyjścia przekaźnikowe 5A/250VAC, 30VDC (obciążenie rezystancyjne)
 • 3 konfigurowalne wejścia (PNP lub NPN)
 • Częstotliwość impulsów do 10kHz
 • Wyjście zasilania 12V, 100mA (dostępne w przypadku zasilania AC)
 • Wyświetlacz PV (aktualna wartość): czerwony LED, 14.2mm, 6 cyfr
 • Wyświetlacz SV (nastawy): zielony LED, 9.2mm, 6 cyfr
 • Duże, wygodne złącza do przewodów (do 2.5 mm2)
 • Wymiary urządzenia: 96mm x 48mm x 104.6mm
 • Otwór montażowy w standardzie 1/8 DIN 43700 (92mm x 45mm)
 • Zakres temperatury pracy: -10 ÷ 50°C
 • PRODUKT POLSKI
 • GWARANCJA 2 LATA

TIMER - tryby pracy

 • Son1: załączenie wyjścia 1 po ustawionym czasie. Timer startuje na zbocze narastające wejścia START. Wyjście jest załączone na ustawiany czas t lub do momentu zresetowania lub wyłączenia zasilania. Tryb pracy bez pamięci stanu po zaniku zasilania.
 • Son2: załączenie wyjścia 1 po ustawionym czasie. Timer pracuje gdy wejście START jest aktywne, zostaje zresetowany gdy wejście START jest nieaktywne. Wyjście jest załączone na ustawiany czas t lub do momentu zresetowania lub wyłączenia zasilania. Tryb pracy bez pamięci stanu po zaniku zasilania.
 • Pon: załączenie wyjścia 1 po ustawionym czasie. Timer startuje automatycznie po załączeniu zasilania. Wyjście jest załączone na ustawiany czas t lub do momentu zresetowania lub wyłączenia zasilania. Tryb pracy bez pamięci stanu po zaniku zasilania.
 • PonH: załączenie wyjścia 1 po ustawionym czasie. Timer startuje automatycznie po załączeniu zasilania. Wyjście jest załączone na ustawiany czas t lub do momentu zresetowania lub wyłączenia zasilania. Tryb pracy z pamięcią stanu po zaniku zasilania.
 • RC1: okresowe załączanie wyjścia 1. czas załączenia (nastawa 1) wyjścia 1 równa się czasowi wyłączenia wyjścia 1 (nastawa 1). Timer startuje na zbocze narastające wejścia START. Tryb pracy bez pamięci stanu po zaniku zasilania.
 • RC1H: okresowe załączanie wyjścia 1. czas załączenia (nastawa 1) wyjścia 1 równa się czasowi wyłączenia wyjścia 1 (nastawa 1). Timer startuje na zbocze narastające wejścia START. Tryb pracy z pamięcią stanu po zaniku zasilania.
 • RC2: okresowe załączanie wyjścia 1, czas załączenia (nastawa 2) wyjścia 1, czas wyłączenia wyjścia 1 (nastawa 2 minus nastawa 1). Timer startuje na zbocze narastające wejścia START. Tryb pracy bez pamięci stanu po zaniku zasilania.
 • RC3: okresowe załączanie wyjścia 1, czas załączenia (nastawa 2) wyjścia 1, czas wyłączenia wyjścia 1 (nastawa 1). Timer startuje na zbocze narastające wejścia START. Tryb pracy bez pamięci stanu po zaniku zasilania.
 • SoF1: wyłączenie wyjścia po ustawionym czasie. Timer startuje (załącza wyjście 1) na zbocze narastające sygnału START. Wejście START resetuje timer.
 • SF2: Interwał. Timer zaczyna liczyć na zbocze narastające sygnału START. Wyjście jest wyłączone po doliczeniu do nastawy. Wejście START nie resetuje timera.
 • ScO: timer kumulacyjny. Timer liczy, gdy wejście START jest aktywne, zatrzymuje się gdy sygnał START jest nieaktywny. Wyjście 1 załącza się po doliczeniu do nastawy. Tryb pracy z pamięcią stanu po zaniku zasilania.

Licznik - tryby pracy

W każdym trybie pracy można wybrać kierunek zliczania impulsów: góra, dół, góra/dół.

 • Tryb C: można ustawić dwie wartości zadane (nastawy), odpowiednio dla wyjścia 1 i wyjścia 2. Po dojściu licznika do wartości zadanej - wyjście zostaje załączone. Wartość bieżąca jest resetowana natychmiast po doliczeniu do nastawy. Wyjścia są załączane na zadany czas lub podtrzymywane (funkcja HOLD). Gdy wyjście 1 ustawione jest na HOLD zostaje wyłączone razem z wyjściem 2 po osiągnięciu wartości nastawy. Gdy oba wyjścia ustawione są na HOLD wówczas są wyłączane za pomocą przycisku lub wejścia RESET. 
 • Tryb R (N): można ustawić dwie wartości zadane, odpowiednio dla wyjścia 1 i wyjścia 2. Po dojściu licznika do wartości zadanej - wyjście zostaje załączone. Wartość bieżąca zostaje resetowana dopiero po wyłączeniu wyjścia 2. Wyjścia są załączane na zadany czas lub podtrzymywane (funkcja HOLD). Gdy wyjście 1 ustawione jest na HOLD zostaje wyłączone razem z wyjściem 2 po osiągnięciu wartości nastawy. Gdy oba wyjścia ustawione są na HOLD wówczas są wyłączane za pomocą przycisku lub wejścia RESET.
 • Tryb K (F): można ustawić dwie wartości zadane, odpowiednio dla wyjścia 1 i wyjścia 2. Po dojściu licznika do wartości zadanej - wyjście zostaje załączone. Pomimo osiągnięcia wartości zadanych, licznik zlicza impulsy dalej. Wartość bieżąca może być wyzerowana tylko funkcją RESET. Wyjścia są załączane na zadany czas lub podtrzymywane (funkcja HOLD). Gdy wyjście 1 ustawione jest na HOLD zostaje wyłączone razem z wyjściem 2 po osiągnięciu wartości nastawy. Gdy oba wyjścia ustawione są na HOLD wówczas są wyłączane za pomocą przycisku lub wejścia RESET.
 • Tryb P: można ustawić dwie wartości zadane, odpowiednio dla wyjścia 1 i wyjścia 2. Po dojściu licznika do wartości zadanej - wyjście zostaje załączone. Wartość bieżąca licznika przestaje zmieniać się po dojściu do wartości zadanej 2. Licznik zostaje wyzerowany i ponownie zlicza impulsy pomimo załączonego wyjścia 2. Aktualna wartość zostanie pokazana po wyłączeniu wyjścia 2 po upłynięciu nastawionego czasu załączenia wyjścia 2. 
 • Tryb Q: można ustawić dwie wartości zadane, odpowiednio dla wyjścia 1 i wyjścia 2. Po dojściu licznika do wartości zadanej - wyjście zostaje załączone. Pomimo osiągnięcia wartości zadanej, licznik dalej zlicza impulsy. Wartość bieżąca licznika zostanie wyzerowana dopiero gdy wyjście 2 zostanie wyłączone (upłynięcie nastawionego czasu załączenia wyjścia 2 lub RESET).
 • Tryb A: można ustawić dwie wartości zadane, odpowiednio dla wyjścia 1 i wyjścia 2. Po dojściu licznika do wartości zadanej - wyjście zostaje załączone. Licznik zlicza impulsy do momentu osiągnięcia wartości zadanej 2. Tylko funkcja RESET pozwala na wyzerowanie licznika.
 • Tryb L: można ustawić dwie wartości zadane, odpowiednio dla wyjścia 1 i wyjścia 2. Licznik zlicza impulsy nieprzerwanie aż do przepełnienia. Wyjście 1 jest załączone gdy wartość bieżąca licznika jest mniejsza lub równa wartości zadanej 1; wyjście 2 jest załączone gdy wartość bieżąca jest większa lub równa wartości zadanej 2. Tryb L jest przydatny do współpracy z enkoderem (zliczanie góra / dół).
 • Tryb H: można ustawić dwie wartości zadane, odpowiednio dla wyjścia 1 i wyjścia 2. Licznik zlicza impulsy nieprzerwanie aż do przepełnienia. Wyjście 1 jest załączone gdy wartość bieżąca licznika jest większa lub równa wartości zadanej 1; wyjście 2 jest załączone gdy wartość bieżąca jest większa lub równa wartości zadanej 2. Tryb H jest przydatny do współpracy z enkoderem (zliczanie góra / dół).

Tachometr - tryby pracy

 • Tryb 2L1L: wyjście 1 jest załączone gdy pomiar (wskazanie) jest mniejsze lub równe wartości zadanej 1. Wyjście 2 jest załączone gdy pomiar (wskazanie) jest mniejsze lub równe wartości zadanej 2.
 • Tryb 2L1H: wyjście 1 jest załączone gdy pomiar (wskazanie) jest większe lub równe wartości zadanej 1. Wyjście 2 jest załączone gdy pomiar (wskazanie) jest mniejsze lub równe wartości zadanej 2.
 • Tryb 2H1L: wyjście 1 jest załączone gdy pomiar (wskazanie) jest mniejsze lub równe wartości zadanej 1. Wyjście 2 jest załączone gdy pomiar (wskazanie) jest większe lub równe wartości zadanej 2.
 • Tryb 2H1H: wyjście 1 jest załączone gdy pomiar (wskazanie) jest większe lub równe wartości zadanej 1. Wyjście 2 jest załączone gdy pomiar (wskazanie) jest większe lub równe wartości zadanej 2.

Ulotka STC-9401

Skrócona instrukcja obsługi STC-9401

Instrukcja obsługi STC-9401

STC-9401 - deklaracja zgodność ze znakiem CE

Szczegóły produktu

STC-9401

Produkty w kategorii

(1 inny produkt w tej kategorii)