ARB-0612-2,5
 • ARB-0612-2,5
 • ARB-0612-2,5
 • ARB-0612-2,5

ARB-0612-2,5 - konwerter USB-RS

251,00 zł
cena netto
ARB-0612-2,5

Konwerter ARB-0612 przetwarza sygnał USB na standard komunikacji
szeregowej RS232/RS422/RS485/RS485-4W/TTL-3.3V/TTL-5V. Zasilanie z USB. Pozwala na połączenie portu RS485 w standardzie 2- i 4-przewodowym.

IZOLACJA: 2,5kV

PRODUKT POLSKI

Ilość

Opis

flag_pl.gifKarta katalogowa ARB-0612

Data sheet ARB-0612

Dokumentacja ARB-0612

User manual ARB-0612

OPIS KONWERTERA

Konwerter ARB-0612 przetwarza sygnał USB na standard komunikacji szeregowej RS232/RS422/RS485/RS485-4W/TTL-3.3V/TTL-5V. Urządzenie jest
zasilanie bezpośrednio z portu USB. Konwerter pozwala na połączenie portu RS485 w standardzie dwu- i czteroprzewodowym. Może pracować jako HUB
USB na 2xRS485 dwuprzewodowy.

Współpracuje z systemami operacyjnymi 32 i 64 bitowymi. Należy pamiętać aby używać odpowiednich sterowników. Urządzenie przeznaczone jest dla standardu
USB 2.0. Przy podłączeniu do standardu 3.0, konwerter pracuje tak jakby był podłączony do standardu 2.0. Istnieje możliwość wyboru jednego z czterech
standardów transmisji szeregowej tzn. RS232, RS422, RS485, lub TTL. Z pośród innych produktów istniejących na rynku a należących do tej grupy wyrobów wyróżnia
go dostępność czterech standardów transmisji szeregowej: RS232, RS422, RS485, oraz TTL. Konwerter zapewnia 2500V izolacji między portem USB, a
pozostałymi portami szeregowymi. Dodatkowo port RS422 i RS485 posiada zabezpieczenie przepięciowe. System operacyjny tworzy wirtualny port szeregowy
COM (COM1….COM256), który może być wykorzystywany przez aplikacje jak zwyczajny port COM. Użytkownik ma możliwość nadania innego numeru portu COM,
niż ten, który automatycznie przydzielił system. Wszystkie parametry portu COM (jak np.: prędkość transmisji, kontrola parzystości), są określane przez aplikację
korzystającą z konwertera ARB-0612.

ZASTOSOWANIE

 • Ochrona komputera PC, lub laptopa od przepięć, a co za tym idzie od uszkodzeń mogących wystąpić przy stosowaniu komunikacji szeregowej,
 • Tworzenie lub dodanie dodatkowego portu szeregowego od 1 do 256,
 • Port RS232 wyposażony jest we wszystkie linie nadawcze i odbiorcze co pozwala na bezpieczne programowanie sterowników i innych urządzeń wymagających
  komunikacji szeregowej i korzystających z dodatkowych sygnałów poru RS232,
 • Konwerter ARB-0612 posiada wewnętrzny sygnał resetu dzięki temu może być stosowany do stałej pracy w aplikacjach, które posiadają możliwość
  automatycznej odbudowy portu szeregowego.

IZOLACJA

Konwerter zapewnia 2500V izolacji między portem USB, a pozostałymi portami szeregowymi. Dodatkowo port RS422 i RS485 posiada zabezpieczenie przepięciowe.

STEROWNIKI

Przed   rozpoczęciem   właściwej   pracy   należy   zainstalować   odpowiednie sterowniki   USB   na   komputerze,   z   którym   ma   współpracować   konwerter. Rodzaj sterowników   zależy   od   systemu   operacyjnego   zainstalowanego   na   komputerze. Sterowniki     oraz     instrukcja     ich     zainstalowania     są     dostępne     na     stronie:

http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm

AKCESORIA:

Szczegóły produktu

ARB-0612-2,5

Produkty w kategorii

(10 innych produktów w tej kategorii)