HYDRONIX

HYDRONIX

Subcategories

 • Hydro-Mix VIII
  <p>Czunik przeznaczony do pomiaru wilgotności piasku, kruszyw, betonu i innych podobnych materiałów.</p>
 • Hydro-Probe
  <p>Do pomiaru wilgotności materiałów sypkich takich jak piasek, cement, beton, asfalt, kruszywa itp.</p>
 • Hydro-Mix XT
  <p><span class="tlid-translation translation" xml:lang="pl" lang="pl"><span title="">Do pomiaru wilgotności w ziarnie, paszy dla zwierząt, orzechach i innych materiałach organicznych i rolniczych.</span> </span></p>
 • Hydro-Mix VII
 • Hydro-Mix VI