HYDRONIX

HYDRONIX

Subcategories

  • Hydro-Mix VIII
    <p>Czunik przeznaczony do pomiaru wilgotności piasku, kruszyw, betonu i innych podobnych materiałów.</p>
  • Hydro-Probe
    <p>Do pomiaru wilgotności materiałów sypkich takich jak piasek, cement, beton, asfalt, kruszywa itp.</p>
  • Hydro-Mix VII
  • Hydro-Mix VI