LS1 - syrena alarmowa
  • LS1 - syrena alarmowa
  • LS1 - syrena alarmowa

LS1 - syrena alarmowa

1 460,00 zł
cena netto
LS1

Syrena alarmowa LS1. Sygnalizuje akustycznie stany alarmowe. Może pracować niezależnie lub w ramach systemu zabezpieczeń silosu: KCS

Ilość

Opis

Syrena alarmowa LS1. Sygnalizuje akustycznie stany alarmowe. Może pracować niezależnie lub w ramach systemu zabezpieczeń silosu: KCS

DANE:

  • Temperatura pracy: od -40° C do + 50° C
  • Zasilanie: 110-230 V 50 Hz
  • Elektryczny kabel podłączeniowy: 3x 1.5 mm2
  • Poziom dźwięku: 98 dB(A)
  • Stopieñ ochrony: IP66
  • Pobór prądu: 440 WSystem KCS

KCS (system zabezpieczenia silosów przed przepełnieniem) jest systemem złożonym z rozmaitych komponentów. W najprostszej konfiguracji składa się z:
- modułu sterującego SC1 i modułu mocy SP1 lub sterownika zintegrowanego z
  modułem (modułami) mocy
- ciśnieniomierza
- króćca do podłączania ciśnieniomierza
- kołnierza
- zaworu mufowego
- przyłącza dla przewodu zasilajacego cysterny
- sterownika zaworu zaciskowego
- syreny LS1
- wskaźnika poziomu napełnienia

System KCS używany jest do monitorownia stanu oraz do sterowania procesem zasilania silosów lub innych zamkniętych zbiorników różnego rodzaju materiałami sypkimi z cystern w układzie pionowym lub poziomym

Dzięki zastosowaniu systemu KCS:

- unika się uszkodzeń silosu oraz jego osprzętu, które mogą powstać albo na skutek końcowej fali spiętrzenia przy opróżnianiu silosu, albo na skutek przepełnienia
- unika się zanieczyszczenia powietrza wokół silosu wskutek wyżej wymienionych usterek
- wyeliminowane jest ryzyko zasilenia niewłaściwego silosu w przypadku zasilania wielu silosów
- następuje automatyczne uruchomienie / przerwanie cyklu oczyszczania filtrów, zarówno  sposobem elektromechanicznym, jak i pneumatycznym
- przy zastosowaniu elektronicznego ciśnieniomierza i wyświetlaniu jego wskazań na  wyświetlaczu istnieje możliwość dokładnego ustalenia, kiedy musi nastąpić czyszczenie filtra
- poprzez sterownik, umiejscowiony z reguły w sterowni instalacji produkcyjnej istnieje  możliwość wykrywania stanu każdego silosu odnośnie:
- ustanowienia połączenie z silosem
- warunków ciśnienia wewnątrz silosu
- zwolnienia górnego wskaźnika poziomu wypełnienia
- przyłączenia sprężonego powietrza do filtra (firmy WAM® lub podobnego)
- przyłączenia sprężonego powietrza do zaworu zaciskowego
- możliwe jest jednoczesne zasilanie do 16 silosów z indywidualną kontrolą  procesu
- w sytuacji alarmowej nastąpi automatyczne monitorowanie danego silosu, nawet gdy w tej  samej chwili obsługiwany jest inny silos.

KCS - karta katalogowa (eng, de, it, es, 957 kB)
KCS - instrukcja obsługi (de, eng, pl, it,  1,69 MB)

 

 

Szczegóły produktu

LS1

Specyficzne kody

Podobne lub powiązane produkty

(Ilość produktów w tej kategorii: 16)